Predatiebeheerplannen Zuid-Hollandse Eilanden

In opdracht van provincie Zuid-Holland heeft het collectief Zuid-Hollandse Eilanden predatieplannen opgesteld voor de weidevogelgebieden binnen het werkgebied van het collectief. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Wild Beheer Eenheden (WBE's), terreinbeherende organisaties (TBO's) en vrijwilligers van het collectief. 

Predatiepreventie- en beheerplan Polder Simonshaven

Predatiepreventie- en beheerplan Polder Heenvliet

Predatiepreventie- en beheerplan Polder Zwartewaal

Predatiepreventie- en beheerplan Polder Waalhoek-Abbenbroek

Predatiepreventie- en beheerplan Polder Strype

Predatiepreventie- en beheerplan Polder Oude Oostdijk