Welkom op de site van
Agrarisch Collectief
Zuid-Hollandse Eilanden

 

 Wat wij doen? 

Wij zetten ons in voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de regio Zuid-Hollandse Eilanden.

Klik hier om te zien hoe het ANLb stelsel eruit ziet.

Nieuws

Gebiedsnetwerk en pilots voor een aantrekkelijk en biodivers agrarisch landschap.

Predatiepreventie- en beheerplannen van het collectief staan online, onder het tabblad ANLb.