Nieuws

Juli 2021: Pilot IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta van START! : Klik HIER voor informatie over het doel van het project.

Juli 2021: Demonstratiedagen akkerranden en openbaar groen beheer in augustus en september 2021. Klik HIER voor meer informatie over de demodagen. 

Juli 2021: Projectsubsidie van provincie Zuid-Holland voor verbetering biotoop Grutto. Klik HIER voor meer informatie. 

September 2021: Bloeiende akkerranden mooi en ook nog eens goed voor het milieu.

September 2021: Start project 'Samenwerking landbouw en openbaar groen'

September 2021: Deelnemers aan de slag met kruidenrijk grasland en greppel plas-dras.