Organisatie

Wij zijn een coöperatie agrarisch collectief dat is ontstaan uit 3 agrarische natuurverenigingen, genaamd Natuurlijk Voorne Putten, BoerEnGroen en Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde.
 


Bestuur Collectief Zuid-Hollandse Eilanden (van links naar rechts):

Jacob Noordermeer (voorzitter)
Huibert Groeneveld (bestuurslid) (nieuw)
Arie de Lint (aftredend)
Simon van Leeuwen (bestuurslid)
Hein Mijs (aftredend)
Hanneke de Baar (secretaris)  (nieuw)
Maurice van Chastelet (bestuurslid)
Jan Willemsens (penningmeester)