Organisatie

Wij zijn een coöperatie agrarisch collectief dat is ontstaan uit 3 agrarische natuurverenigingen, genaamd Natuurlijk Voorne Putten, BoerEnGroen en Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde.