Agrarisch collectief Zuid-Hollandse Eilanden

Wij zijn een coöperatie agrarisch collectief dat is ontstaan uit 3 agrarische natuurverenigingen, genaamd Natuurlijk Voorne Putten, BoerEnGroen en Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde.  Het collectief is opgericht in het jaar 2015.

Foto van het bestuur (van links naar rechts): Jacob Noordermeer, Huibert Groeneveld, Arie de Lint (aftredend), Simon van Leeuwen, Hein Mijs (aftredend), Hanneke de Baar , Maurice van Chastelet, Jan Willemsens (penningmeester).

Bestuur & werkorganisatie

Het bestuur van het agrarisch collectief is verantwoordelijk voor de gehele organisatie.  Hieronder de naam, functie en portefeuille van bestuurders en administratieve ondersteuning. 

Naam

Functie

Portefeuille

Jacob Noordermeer

voorzitter

weidevogelbeheer Voorne Putten/Goeree Overflakkee

Hanneke de Baar

secretaris

akkerranden en akkervogelbeheer Goeree Overflakkee

Jan Willemsens

penningmeester

akkerranden Eiland van Dordt

Simon van Leeuwen

bestuurslid

weidevogelbeheer Voorne Putten

Huibert Groeneveld

bestuurslid

akkerranden en akkervogelbeheer Goeree Overflakkee

Maurice van Chastelet

bestuurslid

akkerranden Eiland van Dordt

Corina Noordermeer-Braat

administratieve ondersteuning

SCAN-office